Surdotehniskās palīdzības centrs

LNS SPC galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem ar dzirdes problēmām, sevišķi invalīdiem ar smagu dzirdes zudumu, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un kvalificētu speciālistu konsultācijas savu problēmu risināšanā.