Klausīties

Paaugstinātas funkcionalitātes surdotehnisko palīglīdzekļu saņemšana

Pienākot rindas kārtai, persona var izvēlēties saņemt paaugstinātas funkcionalitātes vai arī īpaši aprīkotu tehnisko palīglīdzekli, iegādājoties to par saviem līdzekļiem un saņemot valsts budžeta līdzekļu kompensāciju.

 

Lai saņemtu kompensāciju, iesniedz dokumentu oriģinālus:

  1. Iesniegumu, kurā pieprasa paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli, norādot vēlamā tehniskā palīglīdzekļa pilnu nosaukumu un pievienojot tehniskā palīglīdzekļa izgatavotāja izsniegtu dokumentu, vai iesniegumā norāda tehniskos parametrus apliecinošu dokumentu elektroniskajā vidē;
  2. Iesniedz SIA”LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” rakstveida atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa parametru atbilstību paaugstinātai funkcionalitātei.

 

LNS 10 darba dienu laikā izskata dokumentus un pieņem vienu no lēmumiem:

  • Par kompensācijas piešķiršanu atbilstoši tehniskā palīglīdzekļa apakšgrupas analoga zemākajai cenai paaugstinātas funkcionalitātes tehniskā palīglīdzekļa iegādes izdevumu segšanai;
  • Par atteikumu piešķirt kompensāciju, ja iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajiem kompensācijas piešķiršanas nosacījumiem.

 

Kompensācijas saņemšana:

Persona pozitīva LNS lēmuma gadījumā 3 mēnešu laikā* iesniedz tehniskā palīglīdzekļa iegādei un ar to saistītos izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu.

 

Gadījumos, ja persona neiesniedz dokumentus, tai tiks sūtīts atkārtots uzaicinājums iesniegt dokumentus divu nedēļu laikā, saņemt tehnisko palīglīdzekli vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojumu.
❗️Ja persona atkārtoti neiesniedz pieprasītos dokumentus vai neierodas saņemt pakalpojumu, tā tiks izņemta no tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma saņēmēju rindas.
* 2022. gada 5. jūlijā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 250 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”.

 

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!