Par mums

 

SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” (SPC) dibināts 1994. gada 1. februārī, bet LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 1994. gada 1. martā.

 

Pašlaik SPC ir izveidojies par lielāko tehnisko palīglīdzekļu centru Latvijā, kurš nodarbojas ar surdotehnikas izplatīšanu.

Mūsu uzņēmumā strādā pieredzējuši darbinieki ar ilggadēju pieredzi darbā ar dzirdes aparātiem. Kolektīvā strādā tehniskā servisa un dzirdes akustikas inženieri. Tehniskie darbinieki ir izgājuši apmācību pie dzirdes aparātu un arī pie audioloģiskās aparatūras ražotājiem. Esam apguvuši gan audioloģijas pamatprincipus, gan jaunāko aparātu programmēšanas (regulēšanas) programmatūru, tādējādi varam nodrošināt precīzu dzirdes aparātu pieregulēšanu katra klienta individuālajam dzirdes zudumam un veikt kvalitatīvu dzirdes aparātu apkopi un remontu. Mēs veicam kvalificētu audioloģisko pārbaudi (dzirdes zuduma noteikšanu).

 

Mūsu centrā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Sudrotehnikas speciālista kabinets ir aprīkots ar induktīvo spoli.

 

SPC galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju Latvijā dzīvojošajiem cilvēkiem ar dzirdes problēmām, sevišķi invalīdiem ar smagu dzirdes zudumu, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un kvalificētu speciālistu konsultācijas savu problēmu risināšanā.
  • 2009. gads – reģistrēts kā Ārstniecības iestāde un tika iekļauts Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras ārstniecības iestāžu reģistrā. Izziņa Nr.6927.
  • 2009. gads – saņemta LR Labklājības ministrijas SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA REĢISTRĀCIJAS APCIELĪBU kā SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJA.
  • 2012. gads – atkārtoti nokārtotas visas nepieciešamās formalitātes un iegūts ISO 9001:2008 atzīšanas sertifikātu – Nr. LTQ6000636.
  • No 2012. gada pāriets tikai uz digitālajiem dzirdes aparātiem, kas nodrošina tīrāku un skaidrāku skaņu.

 

Mūsu speciālistu saraksts:

Rīgā, Elvīras ielā 19

1. Ārsts – otolaringologs: Marika Daudze

2. Klientu speciālists un akustiķis: Vija Špakovska

3. Klientu un runas audiometrijas speciālists: Lūcija Kikina

4. Individuālo auss ieliktņu izgatavošanas speciāliste: Kristiāna Ķikure

5. Klientu reģistrācijas speciālists: Solvita Kurevska (tālr. 67611660)

6. Surdotehnikas speciālists: Sigita Ķikure

7. Zīmju valodas tulks: Ārija Medne

 

Daugavpils filiāle, Mihoelsa iela 54

Ārsts – otolaringologs: Inna Šinkeviča

Klientu apkalpošanas speciālists: Anžela Ozerska

 

Rēzeknes filiāle, Raiņa iela 5A

Ārsts – otolaringologs: Elēna Tašlikova

Klientu apkalpošanas speciālists: Inga Krotova

 

Liepājas filiāle, 1905.gada iela 35

Ārsts – otolaringologs: Monta Vasile

Klientu apkalpošanas speciālists: Arta Ābele

 

Ventspils filiāle, Lielā dzirnavu iela 24

Ārsts – otolaringologs: Marika Daudze

Klientu apkalpošanas speciālists: Daina Siņavska

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!