Klausīties

Surdotehniskā palīdzības centra atskats uz 2022. gadu

 2022. gadā izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits turpina pieaugt

 

Surdotehniskās palīdzības centrs nodrošina dzirdes aparātu un citu surdotehnisko palīglīdzekļu saņemšanu Rīgā un četrās struktūrvienībās – Ventspilī, Liepājā, Rēzeknē un Daugavpilī.

 

Kopā 2022. gadā tika izsniegts 6401 dzirdes aparāts: Rīgā – 4372, Ventspilī – 505, Liepājā – 426, Rēzeknē – 497 un Daugavpilī 601 dzirdes aparāts.

Katru gadu izsniegto dzirdes aparātu skaits pieaug un ar tiem spējam nodrošināt arvien vairāk klientu. Salīdzinot ar 2021. gadu, kad tika izsniegti 5282 dzirdes aparāti 3137 klientiem, 2022. gadā skaits ir krietni pieaudzis un 6401 dzirdes aparātu esam izsnieguši 3815 klientiem.

 

Klienti turpina aktīvi izmantot iespēju saņemt paaugstinātas funkcionalitātes dzirdes aparātus. 2022. gadā tos saņēma 24 klienti un kopumā tika izsniegti 42 paaugstinātas funkcionalitātes dzirdes aparāti.

 

Savienotājvienību radio un televīzijas uztvērējiem, kas nodrošina iespēju iegūt tīru un skaidru skaņu no televizora/ stereo sistēmām, saņēma 80 klienti. Digitālo vizuālās saziņas ierīci saņēma 341 klients. Laikrādi ar vibrāciju un gaismas signālu saņēma 186 klienti. Kabatas dzirdes aparātu saņēma 1 klients.

Signalizēšanas ierīce ar vibrāciju un gaismas signālu tika izsniegta 252 cilvēkiem. Savukārt signalizēšanas ierīci bērnu uzraudzībai (“videoauklīte”) saņēma 12 jaunie vecāki ar dzirdes traucējumiem.

FM radiofrekvenču pārraides sistēma (raidītājs un uztvērējs), kas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ļauj dzirdēt citu teikto trokšņainā vidē, piemēram, sabiedriskajos pasākumos vai lekcijās, tika izsniegta 8 klientiem.

Gulošiem cilvēkiem dzirdes aparātu labi aizvieto līdzīga, tikai lietošanā vienkāršāka ierīce — komunikators, to saņēma 10 klienti.

Vides avārijas signalizācijas sistēma jeb pielāgots dūmu detektors, kas spēj pasargāt cilvēkus ar dzirdes traucējumiem no ugunsgrēka, tika izsniegta 23 cilvēkiem.

 

 

Mūsu klientu apkalpošana ir kļuvusi vēl laipnāka

 

To apliecina mūsu veiktais pakalpojumu kvalitātes monitorings klientiem, kuri saņēmuši dzirdes aparātu 2022. gadā. Aptaujātie klienti ir ļoti priecīgi un pateicīgi par saņemto pakalpojumu. Salīdzinot ar iepriekšējo 2021. gadu, klientu aptaujas rezultāti parāda, ka klientu apmierinātības līmenis par pakalpojumu sniegšanu ir audzis. Ja 2021. gadā personu skaits, kas bija apmierināti ar saņemto pakalpojumu, bija 99% jeb 1897 klienti (kopējais aptaujātais skaits 2290), tad 2022. gadā tie ir 99,9% (701 no 702 klientiem).

 

Priecājamies, ka mūsu klientiem dzirdes aparāti palīdz uzlabot dzīves kvalitāti. Gandrīz visi klienti, kuri tika aptaujāti otro reizi 2 – 4 mēnešus pēc pakalpojuma saņemšanas, atbildēja, ka dzirdes aparāts ir uzlabojis viņu dzīves kvalitāti.

 

Ar dzirdes aparātu palīdzību klienti var skatīties/ klausīties televizoru, radio normālā skaļumā, netraucējot apkārtējiem. Mūsu klienti priecājas, ka, var dzirdēt apkārt notiekošo, ejot pie ārsta vai atrodoties citās sabiedriskās vietās, piemēram, veikalā vai aptiekā. Viņi var komunicēt ar ģimeni, kaimiņiem, draugiem, ka arī var pilnvērtīgi strādāt, apmeklēt teātri, koncertu un baudīt kultūras dzīvi.

 

Vēlamies atgādināt mūsu esošajiem un jaunajiem klientiem:

 

  • Valsts vienu reizi 5 gados piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus: dzirdes aparātus, laikrādi ar vibrāciju un/vai gaismas signālu, savienotājvienību radio un TV uztvērējiem, FM radiofrekvenču pārraides sistēmu, signalizēšanas ierīces ar vibrāciju un/vai gaismas signālu un vides avārijas signalizācijas sistēmu.
  • Vienu reizi 3 gados piešķir šādus surdotehniskos palīglīdzekļus: digitālās vizuālās saziņas ierīci un dzirdes palīglīdzekli (komunikatoru).

 

Kas jādara, lai saņemtu valsts apmaksātu surdotehnisko palīglīdzekli?

 

Mūsu mājaslapā ir atrodama plašāka informācija, kur soli pa solim ir aprakstīts pie kādiem speciālistiem ir jāvēršas un kādi iesniegumi ir nepieciešami.

Ar to iepazīties var šeit – https://surdocentrs.lv/kas-jadara-lai-sanemtu-valsts-apmaksatu-surdotehnisko-paliglidzekli/

 

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!