Klausīties

“Videoaukle” jauniem vecākiem

No februāra SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” sāk izsniegt ilgi gaidīto skaņas indikatoru ar mehānisko signālu – videoaukli. Šoreiz tiek piedāvāts Francijas firmas “Jenile – international” ražojums, kas iegādāts iepirkumā.

 

Videoaukle kopā ar gaismas indikatoru ļauj nedzirdīgiem cilvēkiem atsaukties uz zīdaiņa raudām vai gulošu, slimu cilvēku saucienu. Raudas, saucieni tiek pārveidoti uz vibrēšanas signālu un mirgojošas gaismas signālu.

 

Tātad, ja jums jāaprūpē mazs bērns vai jāpieskata gulošs cilvēks, šis tehniskais palīg­līdzeklis būs tieši laikā.

 

Kas jādara, lai saņemtu valsts apmak­sāto tehnisko palīglīdzekli?

 

Vispirms jādodas pie ģimenes ārsta pēc atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Pēc tam jāuzraksta iesniegums Surdotehnis­kās palīdzības centram. Iesnieguma paraugs ir LNS mājaslapā sadaļā “Surdotehnika”. Dokumentus var sūtīt pa pastu vai atnest uz mūsu birojiem Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzek­nē vai Daugavpilī.

 

Ja vēlaties dokumentus sūtīt elektroniski, jums būs nepieciešams e-paraksts, jo vienkār­ši ieskenētus vai nofotografētus dokumentus pieņemt nevaram.

 

Valsts apmaksātu skaņas indikatoru var saņemt vienu reizi 5 gados. Tātad, pirms ie­sniedzat dokumentus, noskaidrojiet Surdo­centrā, vai varat stāties rindā uz valsts apmak­sātu skaņas indikatoru.

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!