Klausīties

Sākam izsniegt FM radiofrekvenču pārraides sistēmu

FM radiofrekvenču pārraides sistēma

No 10. augusta SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” klientiem par valsts budžeta līdzekļiem sāk izsniegt FM radiofrekvenču pārraides sistēmu Phonak Roger Pen un Phonak Roger Mylink.

FM radiofrekvenču pārraides sistēma kopā ar dzirdes aparātu dod iespēju sekot līdzi stundu norisei klausīties lekcijas vai sekot līdzi sapulcei/ semināram bez fona trokšņiem. Roger Mylink darbojas kā uzvērējs un Roger Pen kā raidītājs. Roger Pen pārraida runātāja balsi tieši dzirdes aparātos. FM radiofrekvenču pārraides sistēmas piegādā firma “MEDAUDIO”, kas uzvarēja publiskajā iepirkumā. Līgums par 30 FM sistēmas piegādi uz diviem gadiem noslēgts 2020. gada 2. jūnijā.

 

Valsts apmaksātu FM sistēmu tiesības saņemt vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam.

 

Lai pieteiktos uz to, Surdotehniskās palīdzības centrā uz vietas iesniedz vai nosūta pa pastu uz adresi: Elvīras iela 19, Rīga, LV 1083, vai pa e – pastu uz e-adresi [email protected], ja dokumenti noformēti ar drošu elektronisko parakstu:
• iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
• ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
• bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;
• ja mācaties – izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina, ka jūs apgūstat attiecīgu izglītības programmu šajā iestādē, un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
• ja strādājat – izziņu no darba vietas, kas apliecina, ka esat darba ņēmējs pie šī darba devēja, un tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai.

 

Vairāk informācijas: http://www.lns.lv/lat/pakalpojumi/spc/

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!