Klausīties

Par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu izpildi 2020. gadā tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšanā

Šajā rakstā Edgars Vorslovs, Valsts deleģēto sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs, iepazīstina ar valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanu 2020. gadā.

Tehniskie palīglīdzekļi

Surdotehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumam visus šos gadus ir bijis nemainīgs bāzes finansējums, bet 2020. gada beigās piešķirts papildu finansējums, kas ļāva tehniskos palīglīdzekļus nodrošināt lielākam klientu skaitam.

Tabulā redzami dati par 2020. gadā izsniegto un pielāgoto surdotehnisko palīglīdzekļu apjomu un pieprasījumu (rindu) uz 2021. gada 1. janvāri:

 

Analizējot datus, secināms, ka pieaug klientu skaits ar sliktu dzirdi, kuriem nepieciešami divi dzirdes aparāti. Ja 2017. gadā uz vienu klientu tika izsniegti 1,34 dzirdes aparāti, tad 2019. gadā – 1,55 dzirdes aparāti un 2020. gadā jau – 1,64 dzirdes aparāti. Dzirdes aparātu saņemšanai ir arī vislielākās rindas – uz 2020. gada 1. janvāri rindā gaidīja 3131 persona Tabulā redzamie dati rāda, ka gada laikā rinda gandrīz nemaz nav sarukusi. Ņemot vērā līdzšinējo valsts budžeta finansējumu, 2020. gadā līdz 12 mēnešiem pieaudzis vidējais rindā gaidīšanas laiks dzirdes aparāta saņemšanai parastā kārtā. Uz pārējiem tehniskajiem palīglīdzekļiem pieprasījums tika apmierināts 1–4 mēnešu laikā, izņemot pieprasījumu pēc skaņas indikatoriem ar gaismas signālu, kuru komplektācijā ietilpst dūmu detektori. Šajā gadījumā kavēšanās iemesls ir ieilgusī iepirkuma procedūra, tā noslēdzās 2021. gada sākumā.

 

Prognoze 2021. gadam

2020. gada 6. oktobrī beidzās sabiedriskā apspriešana jaunai Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” redakcijai. Pēc sabiedriskās apspriešanas sākās MK noteikumu saskaņošana starp dažādām ministrijām, un pašlaik process tuvojas nobeigumam. MK noteikumu projektā precizētas pakalpojumu saņemšanas nianses, kas bija sakrājušās desmit gadu laikā:

– Subjektīvas interpretācijas novēršanai noteikts dzirdes zuduma kritērijs personām, kuras pretendē uz valsts apmaksātiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (turpmāk – TPL):

 • vājdzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi – dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500, 1000, 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī un nedzirdīgām personām;
 • vājdzirdīgam bērnam, ja tam noteikta vājdzirdība vismaz 1. pakāpē – dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500, 1000, 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 15 dB labāk dzirdošajā ausī;
 • MK noteikumu pielikumā iekļauts jauns TPL – vides avārijas signalizācijas ierīce, kas paredzēta signalizēšanai personām ar dzirdes traucējumiem par dažādiem vides apdraudējumiem: ugunsgrēks, gāzes noplūde un tamlīdzīgi;
 • Ietverts regulējums gadījumiem, kad personai ir tiesības saņemt TPL steidzamības gadījumā;
 • Ietverti nosacījumi atsevišķu TPL saņemšanai – personām no septiņu gadu vecuma, personām, kurām TPL nepieciešams izglītības iegūšana vai darbs u. c.;
 • Ietverts regulējums, kad persona var atkārtoti pieteikties uz TPL;
 • Noteikts iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš.

 

Personu administratīvā sloga samazināšanai:

 • precizēts dokumentu iesniegšanas un aprites process;
 • paredzēts, ka, lai saņemtu to pašu TPL atkārtoti, persona LNS varēs neiesniegt funkcionālos traucējumus apliecinošu atzinumu TPL saņemšanai;
 • noteikts, ka informāciju par personas invaliditāti LNS saņems no VDEĀVK pārziņā esošās Invaliditātes informatīvās sistēmas;
 • noteikts, ka informāciju par personas statusa atbilstību noteiktajiem kritērijiem un pārstāvības tiesību datus LNS saņems no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

 

Plānots, ka jaunā noteikumu redakcija stāsies spēkā ar 2021. gada 1. martu.

Plašāku informāciju par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un tehniskajiem palīglīdzekļiem personām ar dzirdes traucējumiem var iegūt LNS mājaslapas sadaļās “Pakalpojumi” un “Surdotehnika”.

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!