Klausīties

No 1. maija jauni Ministru kabineta noteikumi surdotehnikas saņemšanai

No 2021. gada 1. maija stājas spēkā jauni 2021. gada 20. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.250 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku”, kas aizvietos līdzšinējos 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 1472.

 

Jaunajos Ministru kabineta noteikumos precizētas pakalpojumu saņemšanas nianses, kas bija sakrājušās 10 gadu laikā. Būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar līdzšinējo kārtību:

 

1.Subjektīvas interpretācijas novēršanai, noteikts dzirdes zuduma kritērijs, personām, kuras pretendē uz valsts apmaksātiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (turpmāk – TPL):

 

a) vājdzirdīgām personām, sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi – dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī) un nedzirdīgām personām;

 

b) vājdzirdīgam bērnam, ja tam noteikta vājdzirdība vismaz 1. pakāpē – dzirdes zudums runas zonas frekvenču (500; 1000; 2000 Hz) zemākajā punktā vismaz 15 dB labāk dzirdošajā ausī;

 

2. Ministru noteikumu pielikumā iekļauts jauns TPL – vides avārijas signalizācijas ierīce, kas paredzēta signalizēšanai personām ar dzirdes traucējumiem par dažādiem vides apdraudējumiem – ugunsgrēks, gāzes noplūde un tamlīdzīgi, kā arī precizēti atsevišķi TPL nosaukumi;

 

3. Ietverti nosacījumi atsevišķu TPL saņemšanai – personām no 7 gadu vecuma, personām, kurām TPL nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam, u.c.;

 

4. Ietverts regulējums gadījumiem, kad personai ir tiesības saņemt TPL steidzamības gadījumā;

 

5. Ietverts regulējums, kad persona var atkārtoti pieteikties uz TPL;

 

6. Noteikts iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš – atzinumam tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai – 6 mēneši, darba devēja izziņai – 1 mēnesis;

 

7. Personu administratīvā sloga samazināšanai:

 

a) noteikts, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegtajā informācijā par invaliditātes noteikšanu ir norādīts, ka personai ir dzirdes funkcionēšanas traucējumi, tad atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai varēs neiesniegt;

 

b) paredzēts, ja persona atkārtoti pieprasa jau saņemto surdotehnisko palīglīdzekli, tad atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai un audiogrammu varēs neiesniegt, iesniegumam pievienojot atbilstošos dokumentus, ja vēlas tehnisko palīglīdzekli saņemt steidzamības kārtā.

 

c) noteikts, ka informāciju par personas statusa atbilstību noteiktajiem kritērijiem un pārstāvības tiesību datus LNS saņems no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

 

Vairāk informācijas: šeit un šeit.

 

 
 

 

 

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!