Klausīties

Informācija Surdotehniskās palīdzības centra apmeklētājiem!

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19  izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Personām:

  • kas ir ieradušās no ārzemēm (izņēmums – ja var uzrādīt negatīvu Covid-19 testu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 37.11.punktu);
  • kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
  • kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,

ir noteikti no Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem – minētajām personām nav tiesību saņemt LNS Surdotehniskās palīdzības centra pakalpojumu klātienē.

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku.

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Valsts Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

 

 

Uzraksti mums!
Ievadiet vārdu
Ievadiet korektu e-pastu
Ievadiet jautājumu
Ievadiet Captcha

Paldies, ziņa ir nosūtīta!